WNIOSKI - PIW Pułtusk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

WNIOSKI

 
 
 
 
 

wzory druków przelewu do pobrania

(zgodnie z opisem przy wnioskach):

W POZYCJI NAZWA ZLECENIODAWCY NALEŻY WPISAĆ - IMIĘ, NAZWISKO I ADRES osoby na którą ma być wystawiony dokument)

 


 • druk za wydanie decyzji

 


 • druk za wydanie zaświadczenia

 

WAŻNE INFORMACJE

(proszę przeczytać przed zadzwonieniem)


W zakładce tej znajdują się dokumenty do wypełnienia które należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i wysłać do Inspektoratu, aby załatwić sprawę zdalnie, lub można dostarczyć dokumenty osobiście.

Wnioski, zapytania itp. można przesyłać: 

 • na adres e-mail: piw_pultusk@wp.pl (tylko podpisane ważnym certyfikatem kwalifikowanym), 
 • pocztą papierową na adres Inspektoratu, 
 • przez platformę EPUAP na adres /piwpultusk/skrytka


 • Do wniosków należy dołączyć potwierdzenie złożenia opłaty skarbowej, opis opłaty znajduje się przy każdym wniosku.
 • Wnioski bez opłaty skarbowj nie będą rozpatrywane.


Opis wymagań znajduje się pod każdym wnioskiem.


W celu ułatwienia wnioski są w formacie pdf. Prosimy o czytelene wypełnianie.


Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać pod nr telefonu (23) 692 55 84 lub e-mail: piw.pultusk@adres.pl


Opłaty wnosimy na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku

nr konta:

16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

tytułem: zgodnie z opisem pod wnioskiemLista dokumentów do pobrania:


 • przemieszczenie świń

 
 
 

Wniosek umożliwiający przemieszczenie świń do rzeźni.

 • Opłata skarbowa: 10zł
 • tytułem: za wydanie decyzji


 • zaświadczenie o spełnieniu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymywania zwierząt

 
 
 

Wniosek umożliwiający uzyskanie zaświadczenia potrzebnego w celu złożenia go w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW na lata 2014-2020

 • Opłata skarbowa: brak


 
 

- wymagania do uzyskania zaświadczenia:

 • o zatwierdzenie zakładu / wpis do rejestrui zakładów podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej

 
 
 

Wniosek umożliwiający zarejestrowanie działalności typu: mlo, sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny, pośrednictwo, żywność złożona, składowanie BWT, konfekcjonowanie miodu i produktów pszczelarskich, skup dziczyzny, transport żywności, odbiór jaj konsumpcyjnych, produkcja jaj konsumpcyjnych (ferma), koło łowieckie, statek rybacki, przetwórstwo jadalnych ślimaków, inne

 • Opłata skarbowa: 10zł
 • tytułem: za wydanie decyzji


 • o wpis do rejestru podmiotów paszowych (Wniosek umożliwiający zarejestrowanie działalności polegającej na produkcji pasz, sprzedaż zboża, itp.
  (uzyskanie tzw. numeru paszowego))

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wniosek umożliwiający uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów działających na rynku pasz (tzw. numer paszowy)

 • Opłata skarbowa: 17zł
 • tytułem: za wydanie zaświadczenia

Należy wypełnić obydwa powyższe dokumenty

 
 

 • wniosek o wydanie zaświadczenia  producenta mleka

 
 
 

Wniosek umożliwiający uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego sprzedaż mleka


 • Opłata skarbowa: 17zł
 • tytułem: za wydanie zaświadczenia


 
 

- wymagania do uzyskania zaświadczenia na mleko:

 • pszczoły ogólny wzór wniosku

 
 
 

Rejestrowanie pasieki, zgłaszanie zmiany ilości rodzin pszczelich, uzyskiwanie zaświadczenia z numerem pasieki


 • rejestrowanie pasieki i zgłaszanie zmian bez opłaty
 • Opłata skarbowa (jesłi potrzebne zaświadczenie): 17zł tytułem: za wydanie zaświadczenia


 • powiadomienie ubój trzody

 
 
 

Powiadomienie o uboju trzody chlewnej na użytek własny.


 • Opłata skarbowa: brak


 
 

- wymagania dotyczące uboju świń:

 • powiadomienie ubój cieląt

 
 
 

Powiadomienie o uboju cieląt na użytek własny.


 • Opłata skarbowa: brak


 

 • wniosek - transport produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 
 
 

wniosek o wydanie zaświadczenia dla środka transportu służącego do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego


 • Opłata skarbowa: 17zł
 • tytułem: za wydanie zaświadczenia


 • wniosek - gospodarstwo urzędowo wolne od chorób BYDŁO

 
 
 

wniosek o wydanie decyzji o uznaniu stada bydła za urzędowo wolne od grużlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła


 • Opłata skarbowa: 10zł
 • tytułem: za wydanie decyzji


 • wniosek - gospodarstwo urzędowo wolne od chorób ŚWINIE

 
 
 

wniosek o wydanie decyzji o nadanie stadu świń statusu urzędowo wolnego od choroby Aujeszkyego


 • Opłata skarbowa: 10zł
 • tytułem: za wydanie decyzji


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego