Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku (PIW Pułtusk) - PIW Pułtusk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku

lek. wet. Maksymilian Kowalski


Zasięg działania Powiatowego Lekarza Weterynarii:


powiat pułtuski


Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 16:00


Organ nadrzędny:


Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce

 

W zakładce "WNIOSKI" (po lewej) znajdują się dokumenty do wypełnienia, które należy pobrać, uzupełnić, podpisać i dostarczyć do Inspektoratu w formie papierowej lub elektronicznej. (dokładniejszy opis znajduje się w zakładce "WNIOSKI")


Do wniosków należy dołączyć potwierdzenie złożenia opłaty skarbowej, opis opłaty znajduje się przy każdym wniosku.

WNIOSKI BEZ WYMAGANEJ OPŁATY SKARBOWEJ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE


Opłaty wnosimy na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku

nr konta:

16 1020 1592 0000 2902 0276 3555


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny. 
 

Hodowcy Drobiu 

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pułtusku:
• w formie pisemnej wg załączonego wzoru, osobiście lub pocztą tradycyjną
• pocztą e-mail,
Adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku
Ul. Daszyńskiego 19/57
06-100 Pułtusk
Adres e-mail: piw.pultusk@adres.pl

Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują się do zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu muszą liczyć się z karami finansowymi.
Zgodnie z art. 85aa ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt kto będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Odpowiedzialność za naruszanie innych zakazów i nakazów została określona w pozostałych punktach art. 85aa oraz przepisach art. 77-85a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

UWAGA!!!
 
Od dnia 6 stycznia 2023 r. przy przekroczeniu określonych ilości zwierząt w hodowli należy ją zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych
„§ 1. Wymaganiami dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, są:
1) utrzymywanie nie mniej niż:
a) 350 ptaków z gatunku kura (Gallus gallus) utrzymywanych jako kury nioski lub 500 ptaków z gatunku kura
(Gallus gallus) utrzymywanych jako brojlery kurze,
b) 100 ptaków z gatunku kaczka (Anas platyrhynchos) lub kaczka piżmowa (Cairina moschata),
c) 100 ptaków z gatunku gęś (Anser anser) lub gęś garbonosa (Anser cygnoides),
d) 100 ptaków z gatunku indyk (Meleagris gallopavo),
e) 350 ptaków z gatunku przepiórka japońska (Coturnix japonica),
f) 100 ptaków z gatunku perlica (Numida meleagris),
g) 2 ptaków z gatunku struś (Struthio camelus);
2) przetrzymywanie nie mniej niż 500 jaj ptaków z gatunków wymienionych w pkt 1 lit. a–f lub 10 jaj ptaków z gatunkuwymienionego w pkt 1 lit. g.

 
 
 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 
 
 
 

Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności.

 
 
 
 
 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

(kliknij przycisk poniżej by przejść na stronę Głównego Inspektoratu Weterynarii) 
 
 
 
 
 

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
 
 
 
 


Postępowanie w przypadku pogryzienia:

 
 


Postępowanie w przypadku pojawienia się dzikiego zwierzęcia:

 
 
 
 
 
 
 


Afrykański Pomór Świń:

 
 
 
 
 
 
 


Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

 
 


Poszukujemy lekarza weterynarii.
<-- Dodatkowe informacje w zakładce praca.

 

UBOJE Z KONIECZNOŚCI:

 
 

Lista dokumentów do pobrania:

oświadczenie właściciela zwierzęcia

kierowanego do uboju z konieczności

skierowanie do uboju z konieczności

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polecane strony:

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej

Strona Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

Strona Głównego Inspektoratu Weterynarii

 
 
 
 
 

Nasza strona może używać plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Nie gromadzimy żadnych danych, nasze ciasteczka służą jedynie do przedstawienia Ci w sposób przejrzysty treści wiadomości publicznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Uwaga: Strony na które przechodzisz z naszej mogą używać plików cookie. Kliknij przycisk obok aby dowiedzieć się jak zablokować pliki cookies.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego