wymagania i dokumenty - PIW Pułtusk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty informacje > Komunikaty Ogłoszenia > higiena pasz

Wymagania z zakresu higieny pasz.

DOKUMENTACJA

Książka leczenia zwierząt
samokopiujące się strony, format A4.
Ewidencja stosowania środków ochrony roślin, preparatów biobójczych.
Rejestr zakupu pasz.
Rejestr sprzedaży pasz.
Rejestr szkodników.
Dokumentacja zastosowania środków czyszczących i dezynfekujących.
Dokumentacja dotycząca prawidłowego usuwania martwych zwierząt i ściółki  

HIGIENA PRODUKCJI I PRZETRZYMYWANIA PASZ

 • Pomieszczenia, wyposażenie, pojemniki, skrzynie i pojazdy przeznaczone do przetwarzania i przechowywania pasz, a także ich bezpośrednie otoczenie utrzymywać  w czystości oraz poddawać odpowiedniej dezynfekcji

 • Podłogi, ściany pomieszczeń muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały skuteczne czyszczenie lub/i dezynfekcję

 • Pomieszczenia przeznaczonych do produkcji i przechowywania pasz muszą być zabezpieczone przed dostępem zwierząt dzikożyjących, gryzoni, ptaków i owadów oraz zwierząt gospodarskich.

 • Pasze muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środkami ochrony roślin lub innymi substancjami chemicznymi, których zawartość może stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

 • Materiały opakowaniowe mają nie stanowić  źródła niebezpiecznego zanieczyszczenia pasz.

 • Oddzielne pomieszczenia i sprzęt do wytwarzania i magazynowania pasz przeznaczonych dla przeżuwaczy w przypadku stosowania przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego dopuszczonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 999/2001.  

 • W gospodarstwie musi być miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz pasz leczniczych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  

 • Pasze gotowe mają być oddzielone są od nieprzetworzonych materiałów paszowych oraz dodatków w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego.  

 • Przestrzegać okres trwałości pasz

 • Nie stosować pasz zawierających substancje zabronione.

 • Wykorzystywać pasze pochodzące wyłącznie od zarejestrowanych oraz/lub zatwierdzonych podmiotów, które posiadają weterynaryjny numer identyfikacyjny.Lista dokumentów do pobrania:


dokumentacja wystąpienia chorób w gospodrstwie


dokumentacja zastosowania nasion genetycznie modyfikowanych (GMO)


dokumentacja zastosowania środków czyszczących i dezynfekujących


monitoring szkodników


oświadczenie paszowe


rejestr zakupu i sprzedaży pasz


wniosek o wydanie zaświadczenia paszowego


wyniki analiz prób pobranych w gospodarstwie

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego