Status prawny - PIW Pułtusk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Status prawny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie mazowieckim.
Kierownictwo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku stanowią:

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku, działa na podstawie:
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz.U.z 2007 r. Nr 121, poz.842 ze zm.).
Zarządzenia Nr 11 MRiRW z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz.U.MRiRW Nr 11, poz. 12 ze zm.).
Przepisów odrębnych.
Procedury -Organizacja i porządek pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego