Petycje - PIW Pułtusk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pułtusku można składać  petycje zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (DZ.U.2014.1195).

Pismo prosimy zatytułować "Petycja".

Petycje można składać:

 - bezpośrednio w sekretariacie Inspektoratu,

- przesyłać pocztą na adres Inspektoratu,

- wysłać pocztą elektroniczną na adres: piw.pultusk@adres.pl,

- prze platformę EPUAP.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego