WNIOSKI - PIW Pułtusk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 
 

wzory druków przelewu do pobrania

(zgodnie z opisem przy wnioskach):

W POZYCJI NAZWA ZLECENIODAWCY NALEŻY WPISAĆ - IMIĘ, NAZWISKO I ADRES osoby na którą ma być wystawiony dokument)

 


 • druk za wydanie decyzji

 


 • druk za wydanie zaświadczenia

 

WAŻNE INFORMACJE

(proszę przeczytać przed zadzwonieniem)


W zakładce tej znajdują się dokumenty do wypełnienia które należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i wysłać do Inspektoratu, aby załatwić sprawę zdalnie, lub można dostarczyć dokumenty osobiście.

Wnioski, zapytania itp. można przesyłać: 

 • na adres e-mail: sekretariat@piwpultusk.pl (tylko podpisane ważnym certyfikatem kwalifikowanym)
 • pocztą papierową na adres Inspektoratu, 
 • przez platformę EPUAP na adres /piwpultusk/skrytka


 • Do wniosków należy dołączyć potwierdzenie złożenia opłaty skarbowej, opis opłaty znajduje się przy każdym wniosku.
 • Wnioski bez opłaty skarbowj nie będą rozpatrywane.


Opis wymagań znajduje się pod każdym wnioskiem.


W celu ułatwienia wnioski są w formacie pdf. Prosimy o czytelene wypełnianie.


Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać pod nr telefonu (23) 692 55 84 lub e-mail: sekretariat@piwpultusk.pl


Opłaty wnosimy na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku

nr konta:

16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

tytułem: zgodnie z opisem pod wnioskiemLista dokumentów do pobrania:

 
 

 • zaświadczenie o spełnieniu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymywania zwierząt

 

Wniosek umożliwiający uzyskanie zaświadczenia potrzebnego w celu złożenia go w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW na lata 2014-2020

 • Opłata skarbowa: brak


 
 

- wymagania do uzyskania zaświadczenia:

 • o wpis do rejestru zakładów podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej

 

Wniosek umożliwiający zarejestrowanie działalności typu: mlo, sprzedaż bezpośrednia, pośrednictwo, żywność złożona, skup dziczyzny, transport żywności, odbiór jaj konsumpcyjnych, produkcja jaj konsumpcyjnych (ferma), koło łowieckie, przetwórstwo jadalnych ślimaków, inne

 • Opłata skarbowa: 10zł
 • tytułem: za wydanie decyzji


 • o wpis do rejestru podmiotów paszowych (Wniosek umożliwiający zarejestrowanie działalności polegającej na produkcji pierwotnej pasz, sprzedaż zboża, itp.
  (uzyskanie tzw. numeru paszowego) - wniosek dla rolnika

 • Wniosek umożliwiający uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów działających na rynku pasz (tzw. numer paszowy) - wniosek dla rolnika

 
 • Opłata skarbowa: 17zł
 • tytułem: za wydanie zaświadczenia


 • o wpis do rejestru podmiotów paszowych dla działalności innej niż produkcja pierwotna (wytwarzanie, dystrybucja pasz, itp.) - wniosek dla przedsiębiorcy

 • o wydanie decyzji o wpisie do rejestru podmiotów paszowych - wniosek dla przedsiębiorcy

 
 • Opłata skarbowa: 10zł
 • tytułem: za wydanie decyzji


 • wniosek o wydanie zaświadczenia  producenta mleka

 

Wniosek umożliwiający uzyskanie zaświadczenia umożliwiającego sprzedaż mleka


 • Opłata skarbowa: 17zł
 • tytułem: za wydanie zaświadczenia


 
 

- wymagania do uzyskania zaświadczenia na mleko:

 • pszczoły - rejestracja pasieki oraz wydanie zaświadczenia

 

Rejestrowanie pasieki wraz z podaniem ilości rodzin pszczelich, uzyskiwanie zaświadczenia z numerem pasieki


 • rejestrowanie pasieki bez opłaty
 • Opłata skarbowa (jesłi potrzebne zaświadczenie): 17zł tytułem: za wydanie zaświadczenia


 • pszczoły - wniosek o aktualizację liczby pni pszczelich

 

zgłaszanie zmiany ilości rodzin pszczelich w zarejestrowanej pasiece


 •  bez opłaty


 • pszczoły - wniosek o wydanie zaświadczenia do ARiMR

 

Wniosek o uzyskiwanie zaświadczenia z liczbą rodzin pszczelich do ARiMR


 •  bez opłaty


 • pszczoły - wniosek o wykreślenie pasieki z rejestru podmiotów nadzorowanych

 

Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia prowadzenia działalności (gospodarstwa pasiecznego)


 •  bez opłaty


 

 • powiadomienie ubój trzody

 

Powiadomienie o uboju trzody chlewnej na użytek własny.


 • Opłata skarbowa: brak


 
 

- wymagania dotyczące uboju świń:

 • powiadomienie ubój cieląt

 

Powiadomienie o uboju cieląt na użytek własny.


 • Opłata skarbowa: brak


 

 • wniosek - transport produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 

wniosek o wydanie zaświadczenia dla środka transportu służącego do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego


 • Opłata skarbowa: 17zł
 • tytułem: za wydanie zaświadczenia


 • wniosek - gospodarstwo urzędowo wolne od chorób BYDŁO

 

 • wniosek - o rejestrację RHD (rolniczy handel detaliczny)

 

wniosek o rejestrację RHD (rolniczego handlu detalicznego)


w przypadku rejestracji handlu miodem wraz z wnioskiem i potwierdzeniem opłaty należy dołączyć oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół

- wzór oświadczenia znajduje się niżej.


 • Opłata skarbowa: 10zł
 • tytułem: za wydanie decyzji


 

-  oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół: 

 
 

wniosek o wydanie decyzji o uznaniu stada bydła za urzędowo wolne od grużlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła


 • Opłata skarbowa: 10zł
 • tytułem: za wydanie decyzji

Wraz z wnioskiem i potwierdzeniem opłaty należy przedstawić:
 • księgę rejestracji stada,
 • zaświadczenie o spójności stada z ARiMR,
 • dowód zakupu bydła ze stad urzędowo wolnych od chorób zakaźnych (kopia decyzji urzędowej wolności od sprzedawcy),
 • w przypadku przepisania stada - kopia decyzji urzędowej wolności osoby, z której stado jest przepisywane.


 • wniosek - gospodarstwo urzędowo wolne od chorób ŚWINIE

 

wniosek o wydanie decyzji o nadanie stadu świń statusu urzędowo wolnego od choroby Aujeszkyego


 • Opłata skarbowa: 10zł
 • tytułem: za wydanie decyzji


 • Oświadczenie o zakończeniu hodowli trzody chlewnej

 

Oświadczenie należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pułtusku w terminie 7 dni od dnia zakończenia hodowli.


 • wraz z oświadczeniem należy przedstawić dowód sprzedaży/uboju ostatniej sztuki trzody chlewnej,
 • bez opłat.


 
 
 

zgłoszenie padnięcia


 • Opłata skarbowa: brak


 • Zgłoszenia padnięcia bydła -->

 • Zgłoszenia trzody chlewnej -->

 • Zgłoszenia owiec i kóz -->

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego